ความประหยัดช่วยให้คุณดำรงชีพอยู่ได้ แม้ว่ารายได้ไม่สูงมากมาย แต่ก็จะไม่มีหนี้สิน และในขณะเดียวกันก็จะมีเงินออมหรือเงินเก็บซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน แต่หลายคนไม่ทราบว่าจะต้องประหยัดอย่างไร ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีเทคนิคความประหยัด เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการจัดสรรเงินไม่มากก็น้อย ดังต่อไปนี้

เทคนิคที่ 1 วางแผนการใช้เงิน
เมื่อรายรับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือเงินรายรับจากการทำธุรกิจของคุณเองก็ตาม ก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินว่ามีรายจ่ายอะไรบ้าง ด้วยการแบ่งออกเป็นหมวด เช่น รายจ่ายประจำ ไม่ว่าจะเป็น การผ่อนบ้าน การผ่อนรถ หรือถ้าไม่ผ่อน แต่ก็จะมีค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหรือค่าซ่อมแซมว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังมีค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษีสังคม ไม่ว่าจะเป็น ค่าทำบุญงานศพ งานแต่งหรืออื่น ๆ รวมถึงค่าพักผ่อนหย่อนใจ ค่าสงเคราะห์ญาติ ค่าเสื้อผ้าเฉลี่ยทั้งปีเท่าไหร่ ซึ่งรายจ่ายประจำเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องจ่ายแน่นอน และเป็นรายจ่ายที่ทราบว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ารายรับของคุณมากน้อยเพียงใด และควรมีงบที่จะเป็นเงินออมเท่าไหร่ เมื่อมีการวางแผนเสร็จแล้วก็ให้ทำตามแผนนั้นแบบพอดี ไม่ตึงหรือไม่หย่อนเกินไป

หัวใจหลักเทคนิคที่ 1 คือ การวางแผนการใช้เงิน ไม่ใช่ว่าเงินเดือนออกแล้วจ่ายไปเรื่อย เปรียบเสมือนรวยหรือเป็นเศรษฐีต้นเดือนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ เงินก็หมด บางคนถึงขั้นขอกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 120 ต่อเดือน หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงเพราะขาดการวางแผนการใช้เงิน

เทคนิคที่ 2 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
การเขียนรายการรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวจนถึงธุรกิจในแต่ละเดือนด้วยการบันทึกว่า แต่ละวันมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน หรืออื่น ๆ ทุกอย่างให้เขียนลงไปให้หมด ก็จะทำให้รู้ถึงทางเข้าและทางออกของเงิน และสามารถนำรายการบัญชีที่จดไว้มาประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินได้ดีขึ้น ดังนั้น แนะนำให้เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันนี้หากคุณยังไม่เคยทำมาก่อน

เทคนิคที่ 3 มีทัศนคติที่ดีในการใช้จ่าย
การมีทัศนคติที่ดีในการใช้จ่ายจะช่วยประหยัดเงินได้ หมายความว่า อะไรที่ไม่ได้ใช้ ก็ถือว่าเป็นภาระ เช่น บ้านเช่าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นห้องโล่งเพราะคนญี่ปุ่นถือว่าของไม่ได้ใช้เป็นภาระ ทำให้คนที่จะไปเช่าจะต้องเตรียมเตียงหรือฟูก ตู้เย็น หลอดไฟเอง และเมื่อย้ายออกก็ให้ขนทุกอย่างไปด้วย เพราะคนใหม่ที่เข้ามาอยู่อาจจะไม่ชอบ ในทำนองเดียวกัน สินค้าแม้ราคาเพียง 1 บาท แต่ถ้าไม่มีประโยชน์และไม่ได้ใช้ ก็ถือว่าแพง การมีทัศนคติที่ดี จะทำให้คุณใช้เงินเป็นและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

3 เทคนิคความประหยัดเพื่อเสถียรภาพทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรอดใจในการใช้จ่ายตั้งแต่ตอนนี้ ต่อไปจะได้ไม่ต้องทนอด เพราะการทนอดจะหนักกว่าหลายเท่า ทั้งนี้ หลายคนเข้าใจว่าความประหยัดกับความขี้เหนียวเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ในความหมายที่แท้จริงแล้วแตกต่างกัน โดยความประหยัดคือ พิจารณาความจำเป็นในการซื้อ ส่วนความขี้เหนียวคือ จำเป็นแต่ไม่ยอมซื้อนั่นเอง