ความประหยัดเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ การที่เรารู้จัดคุณค่าของเงิน สิ่งของ และใช้มันอย่างมีเหตุผล มันคือแนวทางสู่ความประหยัดที่ดีกับตัวเราเองและดีต่อส่วนรวม

1. รู้จักความสุข

เวลาที่เราอยากได้อะไร เมื่อเราได้มาในสิ่งที่เราต้องการ เราจะรู้สึกเฉย ๆ และเราจะรู้สึกว่ามีความต้องการอยากได้เพิ่มอีก อยากได้ของใหม่ ๆ อยากไปเที่ยว ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นเลย มันเกิดจากอารมณ์ความอยากทั้งสิ้น เมื่อเราได้มันมาก็ไม่รู้จักพอสักที ทำให้เราอยากได้ไปเรื่อย ๆ

2. ประหยัดเยอะ ชีวิตจะน่าอยู่ขึ้น

ถ้าเราประหยัด เราจะใช้ทรัพยากรน้อยไม่เบียดเบียนเยอะ เช่น โลชั่นที่เราใช้ หมดจนเหลือก้นขวด หลายคนขี้เกียจบีบโลชั่นก็จะทิ้งไปเลย ทั้ง ๆ ที่เราสามารถตัดขวดโลชั่นมาใช้ได้ คนส่วนมากมักคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เสียหายเท่าไหร่ แต่ลองคิดดูว่าถ้าโลชั่นเหลือ 1 กรัม คนไทยใช้โลชั่น 60 ล้านคน ไม่ยอมใช้หมดขี้เกียจตัดขวดใช้ เท่ากับวันนึงจะมีโลชั่นเหลือกว่า 60 ล้านกรัม ก็ถือว่าเยอะไม่ใช่เล่น

3. การประหยัดจะช่วยเป็นหลักประกันครอบครัว

ผลของการประหยัดไม่ได้เกิดเพราะตัวเราเพียงอย่างเดียว ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีครอบครัวที่ต้องดูแล การประหยัดถือว่าจะเป็นหลักประกันให้ครอบครัว เพราะถ้าเราใช้จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟือย จะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายร้อยลง และมีเงินเก็บมากขึ้น และยิ่งเรานำเงินไปต่อยอดได้ เป็นผลดีต่อครอบครัว แต่ถ้าเรามัวแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่คิดหน้าคิดหลัง สิ่งนี้คือระเบิดเวลา ถ้าเราตกงาน ขาดรายได้ จะส่งผลให้ชีวิตเราลำบาก

แนวคิดใช้จ่ายอย่างประหยัด