ปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ทุกพื้นที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งทำให้หลายคนต้องหาวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาการเงินส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเคล็ดลับ! ประหยัดเงินในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถทำได้ ดังนี้

1.จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล การเริ่มต้นจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการรายได้คงเหลือได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจากการใส่รายรับในแต่ละเดือนและรายจ่ายประจำ เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าผ่อนรถ, ค่าอินเตอร์เน็ต, เงินออม, ค่าน้ำหรือค่าไฟ เป็นต้น ลงในตารางของตัวเอง

2.จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในส่วนนี้เป็นการทำแผนการเงินประจำวัน โดยวิธีการที่ช่วยประหยัดได้มากที่สุด คือ การกำหนดจำนวนเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละวันและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงไป เพื่อให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดความจำเป็นได้ง่ายขึ้น

3.เริ่มสะสมเงินออมประจำวัน การออมเงินประจำวันอย่างง่ายที่สุด คือ การเริ่มเก็บเงินทอนที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันลงในกระปุก โดยแบ่งเป็น 2 กระปุก คือ กระปุกเหรียญบาทและกระปุกเหรียญ 5 บาทและเหรียญ 10 บาท เมื่อครบ 1 ปีนำเงินที่หยอดกระปุกไว้ไปฝากธนาคารเพิ่มเติม

4จัดการความเสี่ยงทางการเงินด้วยเงินออมเผื่อฉุกเฉิน การเตรียมตัวรับความเสี่ยงในยามที่เศรษฐกิจไม่มั่นคงด้วยการเก็บเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 3 – 6 เดือน เป็นสิ่งจำเป็นที่วัยทำงานทุกคนควรทำ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่อาจตกงานกะทันหัน หรือเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ โดยเก็บจากการคำนวณค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนรวมกับค่ากินอย่างน้อย 3 เดือน ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายและค่ากินต่อเดือน 7,500 บาทต่อเดือน x 3 เท่ากับ 22,500 บาท

5.หารายได้เสริม ในยามที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจการหารายได้เสริมเป็นหนึ่งวิธีที่ควรทำ เพราะไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกิดขึ้น แต่ยังทำให้เก็บเงินออมเผื่อฉุกเฉินถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีอาชีพทางเลือกมากมายที่สามารถทำได้ที่บ้าน เช่น รับจ้างเขียนบทความ, รับจ้างเป็นแอดมินเพจ, รับจ้างทำภาพกราฟิก ฯลฯ

6.บริหารเงินออม การเก็บออมเงินในธนาคารอาจไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดในการออมอีกต่อไป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มีความมั่นคงอาจทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการศึกษาหาวิธีลงทุนที่เหมาะสมกับการออมเงินในระยะยาวไม่เพียงแต่จะช่วยให้เงินต้นยังอยู่คงเดิมแต่ยังช่วยเพิ่มผลกำไรที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินออมอีกด้วย

การวางแผนทางการเงินให้รอบคอบและใช้จ่ายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความมั่งคั่งในอนาคตได้