ต้นเดือนกินอย่างราชา ปลายเดือนกินอย่างยาจก ประโยคนี้มนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คนคงเข้าใจกันเป็นอย่างดี ปัญหาในเรื่องของการเงินที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือมีไม่เท่ากับรายจ่ายนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคน ยิ่งเป็นในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ที่ข้าวของมีราคาสูงขึ้นทุกวัน แม้กระทั่งก็ยังขึ้นราคา…จากเมื่อก่อนเงิน 100 บาท เราสามารถซื้อข้าวกินได้ 2 ถึง 3 มื้อ แต่ในปัจจุบันเราอาจทานได้แค่เพียงมื้อถึง 2 มื้อเพียงเท่านั้น นั้นจึงเป็นสาเหตุเราจะต้องสรรหาวิธีต่าง ๆ ที่จะมาช่วยประหยัดเงินให้พอใช้ได้ไปถึงวันที่เงินเดือนออก เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาบอกเล่าเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยให้เรามีเงินใช้จนถึงสิ้นเดือนกัน

เทคนิคช่วยประหยัดเงินเดือน

วางแผนการใช้จ่ายเงิน

อย่างแรกที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรทำคือการประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเราเองในแต่ละเดือน คำนวณรายจ่ายเพื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น ค่าเสื้อผ้า รองเท้า ค่าเครื่องสำอาง ค่าอาหารเครื่องดื่มที่เกินความจำเป็น ค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปีของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่แทบจะไม่ได้เข้าใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อเราตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกไปก็จะช่วยให้เรามีเงินเหลือใช้มากยิ่งขึ้น

กาทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง เป็นการจดบันทึกเพื่อตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายว่าเราเสียเงินไปกับสิ่งใดบ้าง รายจ่ายไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็น ก็ได้ลดการใช้เงินกับตรงนั้น การทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายนั้นทำให้เรารู้ว่าตัวเรานั้นใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ และจะต้องใช้วันละเท่าไหร่จึงจะพอใช้จนถึงวันที่เงินเดือนออก

การอดออมเงินไว้เพื่อเป็นเงินสำรอง

เมื่อเงินเดือนออกเราควรกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บออมไว้ในบัญชี และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย โดยที่เราจะต้องใช้เงินไม่เกินยอดที่เหลือจากการออมนี้ การออมเงินนั้นควรมีบัญชีแบบฝากประจำไว้สักเล่ม เพราะบัญชีฝากประจำนั้นจะไม่สามารถถอนออกมาได้จนกว่าจะถึงวันที่ระบุไว้ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยฝึกฝนวินัยในการอดออมเงินอีกด้วย

การหารายได้เสริมนอกจากงานประจำ

ในเมื่อเงินเดือนประจำของเรานั้นมันไม่พอกับความต้องการของเรา การหารายได้เสริมก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เรามีเงินใช้เพิ่มเติมจากเงินเดือน การทำคลิปวิดีโอสนุก การสอนพิเศษออนไลน์ รับพิมพ์หรือแปลเอกสาร หรือการขายของผ่านโลกออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได้ให้เราได้มากมายโดยที่เราแทบจะไม่ต้องออกเดินทางไปไหนด้วยซ้ำ