ปัจจุบันครอบครัวสมัยใหม่ส่วนใหญ่วางแผนมีลูกน้อยลง เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทำให้บางครอบครัวก็มีลูกแค่คนเดียว บางครอบครัวก็มีแค่ 2 คน ด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อแม่ส่วนใหญ่ทุ่มเทเงินทองและความรักให้ลูก จนบางครั้งหลงลืมไปว่าการเลี้ยงดูที่ซื้อสิ่งของปรนเปรอให้ลูกอย่างมากมาย ทำให้ลูกเสียนิสัยและไม่รู้จักคุณค่าของเงิน พ่อแม่คนไหนที่อยากสอนให้ลูกรู้คุณค่าและเข้าใจเรื่องการใช้เงินให้เป็น ควรเข้าใจสิ่งสำคัญเหล่านี้ให้ดีก่อน เพื่อจะได้สอนวิธีการใช้เงินที่ดีให้กับลูกได้

สอนวิธีใช้เงินที่ดีให้กับลูก

หยุดปรนเปรอลูกด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่เกินความจำเป็น

พ่อแม่ควรเข้าใจก่อนว่าลูกเราเกิดมา ตัวเด็กเองโดยเนื้อแท้แล้วเขายังไม่ได้มีความต้องการสิ่งของเครื่องใช้มากมาย มีเพียงความต้องการอาหารที่จะไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายเท่านั้น การซื้อเสื้อผ้าราคาแพง ของเล่นมาให้ลูกจนเกินความพอดี และซื้อทุกอย่างที่ลูกเราอยากได้นั้น ทำให้ลูกเสียนิสัย ไม่รู้จักคุณค่าของเงิน เพราะเขาเห็นว่าของที่เขาต้องการได้มาง่าย การตามใจลูกและพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราจะทำให้ลูกจดจำและเข้าใจด้วยตัวเขาเองว่าพ่อแม่สามารถให้ทุกอย่างที่เขาต้องการได้ ดังนั้นก่อนให้อะไรกับลูก ควรคิดก่อน เพราะโดยธรรมชาติของลูกแล้วเขาจะเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่แบบไม่รู้ตัว

ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง คือวิธีการสอนเรื่องการใช้เงินที่ดีที่สุด

คำสอนที่ดีที่สุดคือการทำตัวเองให้ดูเป็นตัวอย่างยังใช้ได้กับทุกเรื่องและทุกยุคสมัย เรื่องเงินก็เช่นกัน หากพ่อแม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจะสอนให้ลูกรู้จักอดออมลูกก็คงไม่เชื่อ เหมือนกับการห้ามไม่ให้ลูกทำผิดแต่พ่อแม่ทำผิดเสียเอง ดังนั้นหากอยากให้ลูกรู้คุณค่าของเงิน เวลาที่จะใช้จ่ายก็ต้องให้พอเหมาะพอดีและสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว อย่าลืมว่าพ่อแม่เป็นเหมือนแม่พิมพ์ของลูก คุณเป็นอย่างไรลูกก็จะเป็นเช่นนั้น

ให้ลูกรู้จักความลำบากก่อนได้เงิน

ครอบครัวสมัยนี้มักจะให้งบประมาณแก่ลูกสำหรับใช้จ่ายซื้อของที่ลูกอยากได้ ซึ่งบางครั้งงบที่ให้อาจจะเป็นจำนวนเงินที่มากเกินกว่าวัยของลูกที่จะใช้ ดังนั้นก่อนให้เงินลูก ควรมีวิธีการ เช่น ให้ลูกทำงานบางอย่าง สอนให้ลูกรู้จักความลำบากเพื่อให้รู้เข้าใจว่าก่อนจะได้เงินต้องใช้แรงงาน สติปัญญา หรือความสามารถที่เรามีแลกมา ไม่มีทางไหนที่จะได้เงินมาแบบฟรี ๆ โดยที่ไม่เสียอะไรเลย

ให้ลูกรู้จักการออมให้เป็น ตั้งแต่เด็ก

เมื่อลูกรู้จักวิธีการหาเงินและเข้าใจคุณค่าของเงินแล้ว หากขาดเรื่องการออมเงินก็คงทำให้ลูกล้มเหลวเรื่องการบริหารเงินได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรจะทำคือ สอนให้ลูกรู้จักการออม เพื่อให้ลูกรู้ว่านอกจากการทำงานเพื่อหารายได้แล้ว การออมเงินก็สร้างรายได้จากดอกเบี้ยผลตอบแทนได้ด้วย

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอการแต่งแต้มสีให้สวยงาม ช่วงเวลาที่ดีในการอบรมบ่มนิสัยลูกก่อนที่เขาจะออกไปผจญกับโลกภายนอกก็คือ ช่วงวัยเด็กที่คุณเองเป็นคนเลี้ยงดู แม้ช่วงวัยนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่เขาจะทำตาม ดังนั้นคุณต้องสอนเขาให้เข้าใจถึงเรื่องความประหยัดและเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า

สอนวิธีใช้เงินที่ดีให้กับลูก