คุณสมบัติด้านความประหยัดอดออมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี เพราะจะทำให้ในระยะยาวมีเงินเหลือเก็บและไม่ลำบากขัดสน ทั้งนี้การสอนให้ลูกหลานรู้จักประหยัดตั้งแต่วัยเด็กก็สำคัญมาก เพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัยไปจนโตทีเดียว

เด็กจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจว่าความลำบากคืออะไร ต้องทำงานอย่างไรจึงจะได้เงิน เพราะเท่าที่รู้ก็คือ สามารถขอเงินพ่อแม่ไปซื้อของเล่น ข้าวของ ขนม ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องฝึกให้เรียนรู้ว่าต้องทำงานเพื่อแลกกับการได้เงินมาด้วย พ่อแม่อาจจะสอนให้ลูกช่วยทำงานบ้านแลกกับการได้เงินเป็นค่าขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ หรืออาจจะให้ลูกช่วยนำของไปขาย เช่น เปิด Facebook และให้ลูกช่วยในการโปรโมทสินค้า เป็นต้น เมื่อได้เงินมาก็แบ่งไปฝากธนาคารในบัญชีลูก จะทำให้เด็กเห็นว่าเงินนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรชัดเจนขึ้น

การให้เด็กเลือกของเล่นที่อยากได้แล้วดูมูลค่าไว้ ให้ลูกรู้จักมูลค่าของเล่นที่จะซื้อ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประหยัดเงินรายจ่ายค่าขนม เก็บออมเงินหรือทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ แลกกับการได้เงินมาเพื่อนำไปซื้อของเล่นที่ชอบ จะทำให้เด็กเข้าใจมูลค่าของสิ่งของมากขึ้นด้วย พ่อแม่อาจจะสมทบเงินให้ลูกครึ่งหนึ่งของมูลค่าสิ่งของนั้นด้วย ก็จะเป็นการจูงใจที่ดี เพราะทำให้เด็กรู้สึกมีกำลังใจและสนุกกับการออมเงินมากขึ้น

เปลี่ยนแปลงวิธีการให้เงินค่าขนม

ถ้าเป็นเด็กวัยเล็ก ๆ ระดับอนุบาล คุณอาจจะให้เงินเป็นรายวันได้ แต่เมื่อเข้าสู่วัยประถมและมัธยม พ่อแม่ควรจะให้ลูกเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารเงินออมของตัวเองเพื่อเฉลี่ยให้ใช้ได้อย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันของเดือน และถ้าลูกใช้เงินหมดก่อนเวลา พ่อแม่ก็ต้องสอบถามเพื่อหาจุดอ่อนและชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้ ก่อนที่จะให้เงินเพิ่มไปตามความเหมาะสม

เรื่องเล่นหุ้นอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ แต่พ่อแม่สามารถเปิดบัญชี เพื่อให้ลูกเรียนรู้เรื่องของกองทุนหรือทองคำได้ ให้ลูกเปิดบัญชีและเรียนรู้เรื่องของการซื้อกองทุนหรือทองบ้าง เพราะเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำ และทำให้ลูกได้รู้ว่าเงินสามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าได้ตามองค์ความรู้ที่เด็กมี ตามสภาวะท้องตลาด ตลอดจนตามจังหวะในการซื้อขาย จะทำให้เด็กเริ่มสนใจเรื่องของความประหยัดและนำเงินไปลงทุนตั้งแต่อายุน้อย และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนรู้การลงทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต