นิสัยความประหยัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ที่จะนำพาไปสู่ชีวิตที่มีเสถียรภาพ ไม่ลำบากขัดสนในอนาคต และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนยากจะคาดเดา การประหยัดอดออมนับเป็นหนทางรอดสำคัญที่จะทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งแนวทางในการสร้างความประหยัดสามารถทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

  1. ออมก่อนใช้

เมื่อมีรายได้เข้ามา บางคนอาจจะเผลอใช้จ่ายจนหมด ทำให้ปริมาณเงินออมส่วนตัวเหลือน้อยลงไปมาก บางคนอาจจะผัดวันประกันพรุ่งเพราะมองว่ารายได้นั้นมีเข้ามาอยู่แล้วในทุก ๆ เดือน จะรีบออมไปทำไม บอกเลยว่าแนวคิดนี้ผิดพลาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะกว่าจะรู้ตัวอาจจะลำบากไปแล้ว จะย้อนกลับไปแก้ก็ทำได้ไม่ทัน ดังนั้นแนะนำว่าให้แบ่งเงินออกมาออมล่วงหน้าก่อนใช้จ่าย เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ตัวเอง

  1. ลดกิเลสที่ไม่จำเป็น

บางทีวลีว่า “ของมันต้องมี” นับเป็นการตลาดที่ทำให้เผลอใช้จ่ายเกินตัวมากเกินไป จึงเกิดกิเลสซื้อของที่ไม่จำเป็นมามากมายเกินกว่าความต้องการ ดังนั้นก่อนจะซื้ออะไรให้คิดทบทวนซักระยะหนึ่งก่อนว่าต้องการจริงหรือไม่ ยึดแนวคิดเรื่องความคุ้มค่าเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้สินค้าที่ทั้งถูกใจและถูกเงินในเวลาเดียวกัน

  1. หมั่นสำรวจการใช้จ่าย

บางคนไม่เคยสำรวจค่าใช้จ่ายของตัวเองเลยพอย้อนไปถามกลับตอบได้แค่ว่ารายจ่ายจิปาถะไม่สำคัญ แต่รายจ่ายเหล่านั้น จ่ายไปนาน ๆ รวมกันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ ดังนั้นต้องหมั่นทำรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม เพียงเท่านี้จะสามารถเหลือเงินไปต่อยอดเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น

  1. วางแผนการเงินล่วงหน้า

การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งควรจะวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานเลยทีเดียว ลองคำนวณดูว่าต้องการมีเงินใช้จ่ายในวัยเกษียณเดือนละเท่าไหร่ และต้องทำงานนานแค่ไหนจึงจะหยุดได้ และทำการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในใจนั้นอย่างมุ่งมั่น

  1. รู้จักใช้เครื่องมือทางการเงิน

การออมเงินในปัจจุบันไม่ได้มีแค่การหยอดเงินในกระปุกออมสินเพียงอย่างเดียว ลองมองเครื่องมือทางการเงินที่มีผลตอบแทนมากกว่านั้นดูบ้างสิ ทั้งเงินฝากธนาคาร กองทุนรวม พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดนี้ต่างสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยอดเยี่ยม ลองศึกษาและนำเอาที่เก็บออมมาไปต่อยอด เพื่อผลกำไรที่มากขึ้นในอนาคต

จะเห็นว่าความประหยัดเป็นพื้นฐานของแนวทางสร้างความมั่งคั่งที่กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งหากสามารถทำให้เป็นนิสัยได้และรู้จักมีวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รู้จักอดทนอดกลั้น ออมเงินอย่างต่อเนื่อง มองหาโอกาส และหมั่นอัปเดตความรู้ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีชีวิตอย่างที่ต้องการและจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน