ในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าคนที่รู้จักใช้เงินให้คุ้มค่าและเก็บออมอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ที่จะสามารถรอดพ้นปัญหาหนี้สินในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในยุคปัจจุบัน และกลายเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งในอนาคตได้ เรามาดูกันว่าจะมีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้คุณประหยัดแล้วรวยได้ในอนาคตบ้าง

1. ใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิต

การใช้จ่ายเงินสด จะทำให้คุณควบคุมวงเงินที่ตัวเองมีอยู่ได้ ดีกว่าการใช้บัตรเครดิตที่มีการขยายวงเงิน ทำให้คุณใช้เงินในอนาคตเป็นจำนวนหลายเท่าของเงินเดือน แล้วทำให้เสี่ยงต่อการมีปัญหาหนี้สินเรื้อรัง การใช้เงินสดโดยจำกัดอยู่ที่สัดส่วน 2 ใน 3 ของเงินเดือนเพื่อซื้อของใช้จำเป็น แล้วเก็บ 1 ใน 3 ส่วน เป็นเงินออมอยู่เสมอ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยอย่างมั่นคงได้ในอนาคตได้มากขึ้น

2. ถือคติว่ามีมากก็ใช้น้อย

หลายคนจะเพิ่มการใช้จ่ายตัวเองไปตามวงเงินรายได้ที่มากขึ้น เช่น สมัยทำงานใหม่ ๆ คุณได้เงินเดือน 15,000 บาท คุณก็ใช้เงินอยู่ที่ 10,000 บาท แต่เมื่อคุณมีเงินเดือนเพิ่มระดับผู้จัดการ 100,000 คุณก็ใช้เงินมากถึง 80,000 บาท แบบนี้จะทำให้คุณมีเงินเก็บน้อย ทั้งทีมีโอกาสเก็บได้มากขึ้น

คุณต้องคำนึงถึงหลักการว่าคุณต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจริง ๆ เงินรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น จึงจะกลายเป็นส่วนเงินเก็บที่มากขึ้นด้วย

3. คำนึงถึงความไม่แน่นอน

ในอนาคต คุณจะเป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณ ซึ่งจะไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ต้องใช้ดอกเบี้ยจากเงินออมที่ฝากธนาคารมาใช้จ่าย หรือรับเงินสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ จากรัฐบาล ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอหากคุณยังใช้เงินฟุ่มเฟือย เมื่อคุณคำนึงถึงข้อเท็จจริงส่วนนี้ จะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

4. การซื้อสินค้าโปรโมชั่น

ในแต่ละช่วงของปี ร้านค้าต่าง ๆ จะมีการจัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 หรือ ซื้อ 2 แถม 1 หรือ ซื้อชิ้นที่ 2 ในราคาพิเศษ ฯลฯ คุณควรที่จะรอซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในบ้าน ในจังหวะที่มีโปรโมชั่นเช่นนี้

นอกจากนี้ ควรที่จะเปรียบเทียบราคาระหว่างร้านค้าต่าง ๆ ทั้งร้านออนไลน์และในห้างสรรพสินค้าว่าร้านใดมีการลดราคามากกว่ากัน เมื่อหักลบกับค่าเดินทางและการเสียเวลา เพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นและยังทำให้มีเวลาทำสิ่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น การทำอาชีพเสริมในเวลาว่างด้วย

จะเห็นได้ว่า แนวทางการประหยัดเพื่อสร้างฐานะให้ร่ำรวยในอนาคต จำเป็นต้องเริ่มจากความมีวินัยของตัวเอง และเห็นประโยชน์ของการเก็บออมเงินเสียแต่วันนี้ เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณมีกำลังใจในการประหยัดและเก็บออมมากขึ้นต่อไป

ประหยัดอย่างไรทำให้คุณรวยได้ในอนาคต