โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเราทุกคนต่างก็ต้องต่อสู้กับความพยายามที่จะ ลด ละ เลิก นิสัยการใช้เงินที่ไม่ดี ซึ่งก็คือ เรามักจะใช้จ่ายมากกว่าสิ่งที่เรากำหนดวางแผนเอาไว้เสมอ และด้วยนิสัยแบบนี้ จึงทำให้การประหยัดและการออมนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับหลาย ๆคน แต่ตราบใดที่นิสัยความประหยัดและการออมเงินยังเป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนอนาคต เพื่อความมั่นคงทางการเงิน เราทุกคนก็จำเป็นจะต้องประหยัดและอดออม ดังนั้นเราจึงขอแนะนำว่า หากคุณลองปรับเปลี่ยนนิสัยพื้นฐานบางอย่างง่ายๆ ต่อไปนี้ โดยเริ่มตระหนักถึงความประหยัด และนำไปสู่การพฤติกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างการออม หนทางแห่งความสำเร็จในด้านความมั่นคงทางการเงินของคุณ ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

นิสัยความประหยัดและการออมง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้เพื่ออนาคต
1. ต้องยอมรับว่าตัวคุณนั้น มีนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดี
การยอมรับขอบกพร่องของตัวคุณ จะเป็นก้าวแรกที่สําคัญของการแก้ปัญหา จงเผชิญหน้ายอมรับความจริงที่ว่า ปัญหาการเงินของคุณเป็นความผิดของคุณเอง บอกกับตัวเองว่าคุณต้องประหยัด ก็จะช่วยให้คุณค่อย ๆ กําจัดนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

2. อัปเกรดความคิดของคุณในแง่ของการประหยัด และการออมเงิน
หากความคิดเรื่องการประหยัด การลงทุน การออม และเงินเก็บ ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ ก็แสดงว่าถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะต้องถามตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตทางการเงินของคุณ และเริ่มเตรียมความพร้อมของคุณสําหรับสถานการณ์ทางการเงินที่ฉุกเฉินในอนาคต หากคุณมีความคิดเรื่องการประหยัด และการออมเงินที่ถูกต้อง คุณก็จะไม่รู้สึกท้อแท้ หรือสบายใจที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเงินออมโดยไม่อึดอัด

3. พยายามแยกความอยากได้ของคุณ ออกจากความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริง
นิสัยข้อสำคัญสำหรับความประหยัด ก็คือ คุณจะต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่จําเป็นสําหรับการอยู่รอดของคุณ และสิ่งที่เป็นเพียงความปรารถนาในหัวใจของคุณ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงที่คุณตั้งตารอ ย่อมไม่ใช่ความต้องการของคุณ คุณควรใช้จ่ายกับสิ่งที่จําเป็นสําหรับการอยู่รอด และความเป็นอยู่ที่ดี จํานวนเงินใด ๆ ที่เหลือหลังจากนั้น จึงจะสามารถจับจ่ายใช้สอยกับรายการสำหรับความต้องการของคุณได้นั่นเอง
4. ตั้งเป้าหมายให้ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น
หากเป้าหมายทางการเงินของคุณไม่ชัดเจน และสอดคล้องกับความสะดวกของคุณ คุณก็จะพบว่าช่างเป็นเรื่องยากที่จะเกิดแรงจูงใจในการประหยัด และการออม คุณควรมีการบันทึกที่ชัดเจนสำหรับการวางเค้าโครงร่างที่คุณวางแผนไว้เกี่ยวกับวิธีการประหยัด และการออมเงินของคุณ

ลองเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมง่ายๆ เหล่านี้ รวมทั้งติดตามค่าใช้จ่ายของคุณ เพียงเท่านี้ถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับปริญญาด้านการเงิน คุณก็สามารถทําความเข้าใจเรื่องเงิน และสร้างนิสัยความประหยัด และการออม ได้อย่างง่าย ๆ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าอย่างแน่นอน