การจะมีเงินออมมากขึ้น เพื่อการลงทุนหรือเป็นเงินสำรองในอนาคต จะต้องเริ่มจากการบ่มเพาะนิสัยความประหยัด ที่ต้องมีการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันเสริมสร้างความประหยัดและการออม ซึ่งในปัจจุบันมีการออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่

1. Fuelio

เป็น Application ที่ช่วยในการบันทึกปริมาณน้ำมันที่เติมในแต่ละครั้ง ควบคู่กับราคาต่อลิตร และสามารถอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ง่าย ๆ ว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางมากน้อยแค่ไหน โดยแสดงผลเป็นตัวเลขที่คู่กับกราฟ ที่มีการวิเคราะห์ย้อนหลังให้ด้วย จะทำให้วางแผนการเดินทางและการเติมน้ำมันได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

2. Skyscanner

เป็นตัวช่วยที่เหมาะสำหรับคนรักการเดินทาง เพราะจะช่วยแสดงราคาของตั๋วเครื่องบินเปรียบเทียบได้ทุกเส้นทางที่มีสายการบินให้บริการ ทำให้คุณมีโอกาสเลือกตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุด ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ ยังช่วยเปรียบเทียบราคาโรงแรมที่พักและรถเช่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการด้วย ทั้งนี้ สามารถที่จะตั้งค่าการเตือนไปที่อีเมล หากมีการขึ้นลงของราคา กรณีที่ยังไม่ได้จอง เพื่อให้คุณซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาในจังหวะที่ราคาลดลงได้ทันเวลาด้วย

3. financial Calculators

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณเหมาะกับคนวัยทำงาน เพราะมีการใช้หลักสถิติและสูตรคำนวณแบบละเอียด เพียงกรอกตัวเลขลงไป ก็สามารถช่วยในการคำนวณเงินบำนาญเงิน สำหรับการเกษียณอายุ เงินสินเชื่อ รวมถึงเงินออมสำหรับการลงทุนที่เหมาะกับช่วงอายุและเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี หากต้องการวางแผนการออมในระยะกลางและระยะยาว แอปพลิเคชันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

4. Piggipo

เป็นโปรแกรมที่คนไทยคิดค้นขึ้นเอง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลเท่ากับบัตรเครดิต จะทำให้รู้ได้ว่ามีการใช้วงเงินไปเท่าไหร่แล้ว กับการซื้อสิ่งใดบ้าง นักศึกษาที่เริ่มมีบัตรเครดิตของตัวเอง หรือแม้แต่ใช้บัตรเสริมจากคุณพ่อคุณแม่ หากต้องการไม่ให้เงินออมรั่วไหลไปกับสิ่งไม่จำเป็น และต้องการผู้ช่วยในการวางแผนการเงิน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ต้องรีบดาวน์โหลดไว้ใช้งานApplication ช่วยประหยัด

จะเห็นได้ว่า แอปพลิเคชันที่กล่าวมา ล้วนออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ นับเป็นผู้ช่วยที่ดีในการวางแผนการใช้จ่าย เสริมสร้างการออมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการใช้บัตรเครดิต ทำหน้าที่เป็นเหมือนเลขาช่วยเลือกสายการบินสำหรับการท่องเที่ยวที่มีราคาถูก รวมถึงช่วยวิเคราะห์การใช้น้ำมันรถในชีวิตประจำวันด้วย หากใช้บริการแอปพลิเคชันที่เหมาะกับตัวเองจะทำให้ทุกคนประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้น และมีเงินเหลือเก็บออมและลงทุนในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นด้วย